Arac覺n覺z覺n Yak覺t Tasarrufu 襤癟in 30 Alt覺n Kural 0

Yak覺t t羹ketimini d羹羹rmek i癟in neler yap覺labilir?

D羹羹k yak覺t t羹ketimi i癟in baz覺 kurallara uymal覺y覺z. Bu kurallara uzun s羹re riayet edilirse k覺sa ve uzun zamanda yak覺t sarfiyat覺 minimum d羹zeyde olaca覺ndan daha az para harcanacak ve masraflar azalacakt覺r. Otomobil kullan覺rken 繹nemli olan arac覺 tam performans覺nda ve minimum yak覺t sarfiyat覺nda kullanmakt覺r. Bu kurallar aa覺da s覺ralanm覺 olup uyulduu taktirde ne kadar yak覺t tasarrufu yap覺ld覺覺 da kullan覺c覺n覺n yapt覺覺 testlerde ortaya 癟覺kacakt覺r.

1) Arac覺n uygun devirde kullan覺lmas覺 gerekmektedir (ne d羹羹k nede y羹ksek), istisnalar d覺覺nda y羹ksek devirlere 癟覺k覺lmamal覺d覺r (2000-3000 devir aral覺覺nda).

2) I覺klarda dururken ani 癟覺k覺lardan ka癟覺n覺lmal覺d覺r.

3) Ara癟 hareket halinde iken devaml覺 frene bas覺lmamal覺d覺r. Risk 繹nceden g繹r羹l羹p gaz pedal覺ndan ayak 癟ekilmeli ve arac覺n fren yaparak deil de gaz vermeyerek ve hatta vites d羹羹rerek yavalamas覺 salanmal覺d覺r. Her frene basmada tekrar ayn覺 h覺za ulaana kadar yak覺t t羹ketimi artmaktad覺r.

4) Ara癟 yol m羹saitse d羹羹k viteste kullan覺lmamal覺 uygun olan y羹ksek viteste kullan覺lmal覺d覺r (Ara癟 h覺z kazan覺r kazanmaz vites y羹kseltilmeli). D羹羹k viteste (1 ve 2) ara癟 daha fazla yak覺t harcamaktad覺r. Ara癟 h覺zland覺r覺l覺p orant覺l覺 olarak y羹ksek vitese ge癟ilmelidir (y羹ksek vites d羹羹k devir).

5) Arac覺n bak覺mlar覺 zaman覺nda yapt覺r覺lmal覺, zaman覺nda ya deiimi, filtre deiimi yapt覺r覺lmal覺d覺r. Zaman覺nda deitirilmeyen Hava filtresi motoru boaca覺 gibi yak覺t sarfiyat覺n覺 artt覺racakt覺r. Ya deiimi ile motor temiz bir ya ile 癟al覺aca覺ndan s羹rt羹nmeler azalacak, motorun 覺s覺nmas覺 azalaca覺ndan yak覺t t羹ketimi azalacakt覺r.

6) Ara癟 ilk 癟al覺t覺r覺ld覺覺nda r繹lantide fazla 癟al覺t覺r覺lmamal覺 (Yaz覺n 30-40 saniye, k覺覺n 1-2 dakika). R繹lantide 癟al覺an ara癟 devirli 癟al覺mad覺覺ndan souk olan pistonun genleip silindir 癟eperine oturarak vuruntu yapmas覺 繹nlenmi olacak ve silindir i癟erisinde iyi bir yalama yap覺laca覺ndan hem yak覺t tasarrufu salanm覺 olacak hem de motor 繹mr羹 uzam覺 olacakt覺r (Uzun s羹re r繹lantide 癟al覺t覺r覺lmamal覺d覺r ara癟la yola 癟覺k覺ld覺覺nda da motor 繹l癟羹l羹 olarak 覺s覺t覺lmal覺d覺r)

7) Lastik bas覺n癟lar覺 s覺k s覺k kontrol ettirilmeli/edilmelidir. D羹羹k lastik bas覺n癟lar覺 yol ile s羹rt羹nmeyi artt覺raca覺ndan yak覺t t羹ketimini artt覺racakt覺r (Lastik souk iken hava bas覺nc覺 kontrol edilmelidir)

8) Kar lastikleri yaza doru mutlaka deitirilmelidir.

9) Yak覺t, lisansl覺 akaryak覺t istasyonlardan al覺nmal覺d覺r. Bu istasyonlar ucuza satt覺klar覺 yak覺t覺n i癟erisine farkl覺 kimyasallar atabilmektedirler. Bu da hem motora zarar verebilmekte hem de motor i癟erisinde uygun yanma ger癟eklemeyeceinden yak覺t sarfiyat覺 artabilmektedir.

10) Klima hava s覺cak deilse 癟al覺t覺r覺lmamal覺d覺r aksi taktirde yak覺t t羹ketimi artacakt覺r (Klima 癟al覺t覺r覺lmadan 繹nce i癟erideki s覺cak havan覺n d覺ar覺 at覺lmas覺 i癟in pencerelerin a癟覺lmas覺 ve s覺cak havan覺n 繹nce d覺ar覺 癟覺kmas覺 beklenmelidir).

11) Benzin ne zaman al覺nmal覺/ hangi saatlerde al覺nmal覺sorusuna cevap iseYaz aylar覺nda sabah,akam, gece,al覺nmal覺d覺r b繹ylece daha youn/a覺r bir benzin al覺nm覺 olunur yani souk saatlerde benzin al覺nmal覺d覺r.

12) Depo gerekmedik癟e deponun az覺na kadar doldurulmamal覺d覺r.

13) Ara癟 i癟erisinde, bagac覺nda gerekmedik癟e a覺r malzemeler bulundurulmamal覺d覺r, a覺rl覺k yak覺t sarfiyat覺n覺 artt覺racakt覺r. Otomobildeki her t羹rl羹 a覺rl覺k yak覺t t羹ketimini artt覺r覺r.

14) Ani kalk覺lar ve durular yak覺t t羹ketimini artt覺rabilmektedir.

15) Normal seyir esnas覺nda arac覺n camlar覺 kapal覺 tutulmal覺d覺r (A癟覺k camlar yak覺t sarfiyat覺na yol a癟ar).

16) Motor durdurulmadan 繹nce vites boa al覺nmal覺 daha sonra ara癟 durdurulmal覺d覺r.

17) Ara癟 m羹mk羹n olduk癟a uzak mesafelerde kullan覺lmal覺 癟羹nk羹 k覺sa mesafelerde yak覺t t羹ketimi daha fazla olacakt覺r.

18) Yoku aa覺 ara癟 viteste iken inerken ayak gaz pedal覺ndan 癟ekilmelidir, b繹ylece yak覺t tasarrufu salanacakt覺r (Vites kesinlikle boa al覺nmamal覺d覺r ve kontak kapat覺lmamal覺d覺r (fren tutmaz) bunlar tehlike yaratacakt覺r)

19) Yoku yukar覺 癟覺karken y羹ksek vites tam gaz yerine, d羹羹k vites yar覺m veya 癟eyrek gaz yapmak yak覺t tasarrufu salar.

20) Viraja gelmeden 繹nce veya 覺覺klara gelmeden 繹nce k覺rm覺z覺 覺覺覺n yanaca覺 dikkate al覺narak arac覺n gaz pedal覺ndan ayak 癟ekilir b繹ylece gaza bas覺p sonra tekrar fren yapma derdinden kurtulunur.

21) Otomobil trafiin durumuna g繹re kullan覺lmal覺d覺r, bu ekilde ani fren veya ani h覺zlanma yap覺lmam覺 olur.

22) ndeki ara癟 ile yeteri kadar takip mesafesi b覺rak覺lmas覺 yine ani fren ve tekrar h覺zlanma durumunu ortadan kald覺r覺r.

23) Otomobilin Aerodinamik yap覺s覺n覺 bozacak eklentilerden ka癟覺n覺lmal覺d覺r.

24) H覺z sabitleyiciler sadece d羹z yollarda kullan覺lmal覺d覺r.

25) Uzun s羹re hareketsiz kal覺nacaksa motor kapat覺lmal覺, r繹lantide 癟al覺t覺r覺lmamal覺d覺r.

26) Arac park edilirken zorlu manevralardan ka癟覺n覺lmal覺d覺r, tek seferde park edebilecek ekilde arac覺n pozisyonu ayarlanmal覺d覺r.

27) Depo yeni doldurulmu ise otomobilin burnu yoku aa覺 park edilmeli ve g繹lgede b覺rak覺lmal覺d覺r.

28) ok youn ve ilerlemeyen trafikte ara癟 durdurulmal覺d覺r.

29) Otoyolda ara癟 sabit h覺zda kullan覺lmal覺d覺r.

30) Gaz pedal覺n覺n alt覺nda yumurta varm覺 ekilde ayak bas覺lmal覺d覺r.

Ayr覺ca; Arac覺n h覺z覺 artt覺k癟a yak覺t t羹ketiminin de artaca覺n覺 unutmamal覺s覺n覺z, 100 km den sonra yak覺t sarfiyat覺 daha fazla olacakt覺r. Agresif ara癟 kullanmakta yak覺t sarfiyat覺n覺 artt覺rmaktad覺r.Yorumlar


    Bu yaz覺ya hen羹z bir yorum eklenmemi. 襤lk yorum yazan siz olun!

Yorum G繹nder

guvenlik