Otogazda ak覺l almaz vurgun! 0

Otogazda ak覺l almaz vurgun!

Kozmetikte kullan覺lan TVsiz LPGnin son d繹nemde baz覺 benzin istasyonlar覺nda otogaz olarak sat覺lmaya baland覺覺 ortaya 癟覺kt覺...

Rekabet g羹c羹n羹 art覺rmak i癟in kozmetikte kullan覺lan LPGden TV al覺nm覺yor. Ancak vergisiz LPG, yeni vurgun kap覺s覺 oldu. Kozmetikte LPG t羹ketimi son d繹rt y覺lda 12 bin tondan 72 bin tona 癟覺kt覺. Sekt繹r kaynaklar覺, TVsiz LPGnin son d繹nemde baz覺 istasyonlarda otogaz olarak sat覺lmaya baland覺覺 uyar覺s覺 yapt覺. EPDK, sat覺lar覺 yak覺n takibe ald覺.

LPGde yeni vurgun y繹ntemi, TVsiz sat覺lar oldu. Kozmetik sekt繹r羹nde (spreylerde) itici gaz olarak kullan覺lan LPG t羹ketiminde, son y覺llarda patlama yaan覺yor. 2010da 12 bin ton olan t羹ketim, ge癟en y覺l 72 bin tona 癟覺kt覺. Sekt繹r kaynaklar覺, aerosol 羹retiminde kullan覺lan ve TVsiz (zel T羹ketim Vergisi) al覺nan LPGnin son d繹nemde baz覺 istasyonlarda otogaz olarak sat覺lmaya baland覺覺 uyar覺s覺 yapt覺. Ayn覺 kaynaklara g繹re kozmetik sanayiinde kullan覺lan LPGden TV al覺nm覺yor. Ancak istasyonlarda otogaz olarak sat覺lan LPGden ton ba覺na yakla覺k bin 600 lira zel T羹ketim Vergisi s繹z konusu. Baz覺 f覺rsat癟覺lar, bu y羹ksek vergi fark覺n覺 vurguna d繹n羹t羹r羹yor. Ayn覺 kaynaklar, sat覺lardaki anormal art覺 羹zerine EPDK ve Maliyenin TVsiz LPG sat覺lar覺n覺 yak覺n takibe ald覺覺 bilgisini verdi.

Bilindii gibi kozmetik sekt繹r羹nde deodorant, k繹p羹k, t覺ra kremi ve spreylerde kullan覺lan aerosol itici gazlar s覺n覺f覺nda yer al覺yor. U癟an balonlarda da kullan覺lan aerosol, ilk olarak b繹cek ila癟lar覺n覺 p羹sk羹rtmek i癟in gelitirildi. Aerosol, renksiz ve kokusuz itici gaz 繹zellie sahip.

Maliye Bakanl覺覺, ubat 2010da kozmetik sekt繹r羹nde (spreylerde) itici gaz olarak kullan覺lan aerosol (LPG)zel T羹ketim Vergisini s覺f覺rlad覺. Nedeni sekt繹r羹n in ve Hindistan ile rekabetinin 繹n羹n羹 a癟mak. Aerosolun ithalat覺nda 羹reticilerine y繹nelik LPG sat覺lar覺n覺n TVden muaf tutulmas覺yla birlikte t羹ketim, her y覺l katlanarak artmaya balad覺. 2010 y覺l覺nda 12 bin ton olan t羹ketim, 2011 y覺l覺nda 32,8 bin tona, 2012 y覺l覺nda 49,4 bin tona ulat覺. Enerji Piyasas覺 D羹zenleme Kurumunun (EPDK) son yapt覺覺 癟al覺maya g繹re t羹ketim, 2013 y覺l覺nda rekor k覺rarak 72 bin tona 癟覺kt覺.

EPDK TAK襤BE ALDI

EPDK, TVsiz LPG sat覺lar覺n覺n anormal miktarda artmas覺 羹zerine, konuyu yak覺n takibe ald覺. Sekt繹r kaynaklar覺ndan al覺nan bilgiye g繹re, t羹ketim son derece dikkat 癟ekici bi癟imde y羹kseliyor. Olay覺n hem enerji hem Maliye boyutu var. EPDK, denetimlerini bu sat覺lara younlat覺rd覺. Nedeni, kozmetik sekt繹r羹nde kullan覺lmak 羹zere sat覺n al覺nan TVsiz LPG ile otogaz aras覺nda yakla覺k bin 600 TLlik fark var. Sekt繹r kaynaklar覺 konuya a癟覺kl覺k getirdi: Kozmetik-aeresol 羹retimi i癟in vergisiz al覺nan LPG, baz覺 suistimalciler taraf覺ndan sprey yerine otogaz olarak pompada sat覺l覺yor. Vergi fark覺ndan milyonlarca liral覺k vurgun yap覺l覺yor. Maliyenin piyasada sat覺lan bu 羹r羹nden ton ba覺na bin 600 TL vergi kayb覺 s繹z konusu.

LPGde vergi oranlar覺

Maliye Bakanl覺覺, 2010da aerosol 羹retiminde LPG TVsini s覺f覺rlad覺. Buna kar覺l覺k 2010, 2011 ve 2012 y覺llar覺nda (Eyl羹l 2012ye kadar) t羹pgazda ton ba覺na TV tutar覺 bin 210 lira, otogazda bin 278 lira olarak belirlendi. 22 Eyl羹lde yap覺lan g羹ncelleme sonras覺nda t羹pgazda TV sabit kal覺rken otogazda bin 578 liraya 癟覺kt覺. Halen, otogazda bu tutar 羹zerinden vergi tahsilat覺 yap覺l覺yor.Yorumlar


    Bu yaz覺ya hen羹z bir yorum eklenmemi. 襤lk yorum yazan siz olun!

Yorum G繹nder

guvenlik