Çevre Dostu LPG

Çevreye Katkısı

Dünya genelinde hızla artan enerji kullanımı sonucu, hava kirliliğide giderek artmaktadır. Bu kirlilikte en büyük pay ise hiç kuşkusuz ulaşımda kullanılan motorlu araçlara aittir. Bu araçlar günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Her gün okula, iş yerlerimize, gezmeye giderken arabalarımızı veya, taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi taşıtları kullanmaktayız. 

Bir insanın günlük ihtiyacı olan 15 metre küp temiz havayı sadece bir tek taşıt, 10 dakikalık bir süre içerisinde solunum için tehlikeli bir hale dönüştürebilir. İstanbulda bu gün iki milyondan fazla trafiğe kayıtlı motorlu taşıt aracı şehrin cadde ve sokaklarında dolaşmaktadır. Bu rakam soluduğumuz havaya otomobillerin hava kirliliğinde ne denli etkin oldukları konusunda bir fikir verecektir.

Şu ana kadar benzin ve motorine en güçlü rakip olarak sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) görülmektedir. LPG otomotiv sektöründe daha çok ekonomik nedenlerle tercih edilmektedir. Fakat LPG nin asıl önemi çevre açısından bakıldığında ortaya çıkmaktadır. LPG diğer yakıtlarala karşılaştırıldığında oldukça temiz bir yakıttır.Örneğin LPG kullanan bir otobüs ile EURO II dizel otobüsünün emisyon karşılaştırmasında, LPG kullanan otobüsün yaklaşık 23 kat daha az kirletici olduğu tespit edilmiştir.

Tüm bu durum değerlendirildiğinde, LPG nin çevreye katkıda bulunmak için uygun bir seçenek olduğu görülmektedir. LPG birçok özelliğiyle doğaya ve çevreye duyarlı, insan sağlığına zarar vermeyen bir yakıt olarak öne çıkmaktadır. 

  • Diğer hidrokarbon yakıtlarla kıyaslandığında LPG nin karbon-hidrojen oranı düşüktür. Yani üretilen enerji neticesinde çok daha az karbondioksit (CO2) açığa çıkmaktadır.
  • Yanma neticesinde ortaya çıkan ve daha zehirli ürünler oldukları bilinen kükürt dioksit ve kurşun, LPG de bulunmamaktadır.
  • Benzin, kurşunsuz yakıt, dizel ve LPG emisyonlarını karşılaştırırsak, tüm bu yakıtların karbon ve azot monoksitlerle birlikte yanmamış hidrokarbonlar ürettiğini, ancak kurşunun yalnızca benzin tarafından açığa çıkarıldığını görürüz. Bundan başka, LPG kükürt dioksit ve aromatikleri üretmez
  • Hava kirliliği ve insan sağlığı açısından en önemli kirleticiler katı parçacıklar (PM) ve azot oksitlerdir (NOx). LPG nin katı parçacık ve azot oksit salınımı, diğer yakıtlarla kıyaslandığında oldukça düşüktü
  • Avrupa Birliği nde 1000 kilometre başına salınan zararlı maddelerden kaynaklanan sağlık harcamaları dikkate alındığında; LPG, benzin ve dizele oranla sağlık harcamalarında önemli düşüşler sağlamaktadır.
  • Ülkemizde LPG kullanan araçlar sayesinde her yıl daha az CO2 salınımı gerçekleşmektedir.